SANSTAV, s.r.o.
uvodna
mainmenu hlavná stránka    mainmenu kontakt
Sanstav, s.r.o.
Hlavná stránka

Sanstav s.r.o. Bratislava, vznikla v roku 2007. Sanstav nadviazal na 10 ročné skúsenosti získané pri práci s hydroizoláciami a sanáciami.

Sanstav je obchodno-dodávateľská firma zameraná na využívanie progresívnych technologických postupov pri hydroizoláciách nových stavieb, dodatočnom zatesňovaní aj sanácii starých stavieb voči vzlínajúcej vlhkosti.

Aplikácia tesnenia spodných stavieb kryštalickými izoláciami a izolačnými stierkami vrátane prác pod tlakom vody zo stany aktívnej i pasívnej (používaný izolačný systém Vandex - viac info www.stavansk.sk / www.vandex.com).

Miestom nášho pôsobenia je hlavne Bratislavský kraj. Realizácie už máme aj z lokality Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.

Technické, strojové a dopravné vybavenie firmy je na požadovanej úrovni. Naša spoločnosť vlastní a využíva na svoju špecializovanú činnosť špecifické technické vybavenie.Tento systém izolácie sa používa v oblastiach:
pozemného staviteľsta:
  • rodinné domy
  • bytové domy a polyfunkčné objekty
  • garážové domy
  • spodné stavby s náročným zakladaním napr. milánske steny
  • bazény

  • vodohospodárske stavby
  • žumpy
  • šachty
  • vodojemy
  • čističky