SANSTAV, s.r.o.
uvodna
mainmenu hlavná stránka    mainmenu kontakt
Sanstav, s.r.o.
Realizácia izolácie základovej dosky

Návrh na vytvorenie vodorovných izolácií, ktoré tvoria zároveň finálne povrchy

Pri výstavbe garáží, parkovísk, prevádzkových priestoroch si veľké uplatnenie nachádza technológia betónových hĺbkovo tesnených podláh , s  následným posypom kremičitým pieskom a tým vytvorenie izolácie proti tlakovej vode ( chráni armatúru proti chloridovým soliam) a finálneho povrchu v jednom pracovnom kroku.

Kryštalická izolácia VANDEX SUPER sa aplikuje na vodorovnú, čerstvú zavädnutú vyarmovanú betónovú plochu (cca 6 hod po betonáži), práškovaním – 1 kg/m2 s následným posypom kremičitým pieskom 2-3 kg/m2 a  zahladením oceľovou hladičkou. Výsledná povrchová úprava je vodotesná, oderuvzdorná, neprašná, soliam a ropným produktom nepriepustná, pojazdná plocha (zároveň zamedzuje prístupu vody a solí k armatúre ŽB dosky, resp. oceľovým drátkam, ktoré vystužujú betón). Výsledky laboratórnych skúšok obrusnosti sú porovnateľné s kremičitými vsypovými podlahami. Kvalita betónu základovej dosky je ako cestný betón – armovaný. Keď sa takýmto spôsobom upravuje iba vrchná bet. mazanina je potrebné použiť bet. vyššej triedy – armovaný, resp. drátobetón, ale je potrebné ho dilatovať. Podlahy je možné leštiť aj v spáde s osadením žľabov, cena sa však úmerne zvyšuje.

Výhody takto zrealizovanej jednovrstvovej podlahy, oproti dvojvrstvovej sú:
 • šetrenie nákladov – je možné vynechať jednu vrstvu, znížiť hrúbku betónu
 • šetrenie technologického času - hydroizolácia, betonáž, estetika dokonca aj vytvorenie spádu sa dá vytvoriť v jednom pracovnom kroku
 • vylúči sa viacvrstvovosť, podtekanie, v prípade statickej poruchy je izolácia hneď
 • dostupná a  sa jasne definuje miesto poruchy


 • Technologický postup je nasledovný: pri realizácií – dotesnení vodorovných plôch je nutné zabezpečiť maximálnu súčinnosť medzi betonážou podkladného betónu a aplikáciou izolačného materiálu Vandex Super, nakoľko ten je aplikovaný metódou práškovania ( sitkom ) do mierne zavädnutého betónu ( rádovo niekoľko hodín po betonáži, keď betón unesie hmotnosť muža tak, aby neostala stopa hlbšia než 2 mm )s následným posypom kremičitého piesku a zahladený oceľovým hladítkom, prípadne strojne hladičkou. Spotreba materiálu Vandexu Super je 1,0 kg / m2 a kremičitého piesku 2 – 3 kg/m2. Pred samotným posypom je povrch vhodné rozrušiť tanierovou hladičkou. Takto ošetrené betónové plochy musia byť 5 dní udržiavané vo vlhku, chránené pred silným vetrom a mrazom zakrytím a ohrievaním. Vandex Super je možné aplikovať len pri teplotách vyšších ako 5 oC. Vandex Super chemickými väzbami preniká do betónu a uzatvára kapiláry, čím vytvára niekoľko centimetrovú vrstvu vodonepriepustného betónu odolávajúcu tlaku až 140 m vodného stĺpca. Do takto ošetreného betónu nenasiakne ani voda z prevádzkovanej plochy a ropné produkty sa budú držať na povrchu. Po aplikácii Vandexu Super, akonáhle to podkladný betón dovolí, je možné pokračovať v ďalšom technologickom postupe bez strachu z možného porušenia hydroizolácie a poškodenia povrchu.

  Táto technológia sa používa ako podlaha do garáží, na veľkokapacitné parkoviská, vodorovné plochy skladových priestorov, prevádzkové priestory napr. autodieľní, čistiarní, sušičiek atď. Hlavné opodstatnenie použitia tejto technológie je pri aplikácii na základovú dosku.

  Mechanická ochrana
  Pohľad zaleštená plocha
  Správne ošetrenie plochy
  Vlhčenie dosky
  Vsyp lestenie podlahy
  Zadiskovanie vsypu