SANSTAV, s.r.o.
uvodna
mainmenu hlavná stránka    mainmenu kontakt
Sanstav, s.r.o.
Sanácia starých stavieb voči vzlínajúcej vlhkosti infúznou clonou

Varianta 1 Vnútorné utesnenie
- strop suterénu nad úrovňou terénu

Varianta 2 Vonkajšie utesnenie
- strop suterénu pod úrovňou terénu
Infúzna clona
Aplikácia injektážnej malty
Spevnenie stien
Zátky na aplikovanú injektážnu maltu